Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-11-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шүүх хуралдааныг мэдээлэх журам

Огноо: 2021-09-09  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЗАРЛАЛ

ЗАРЛАЛ

Огноо: 2021-09-06  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

мэдээ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?