Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-06-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЖОЛООЧ Д.БЯМБААХҮҮГ ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС "ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ ЖОЛООЧ" ТЭМДГЭЭР ШАГНАВ.

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын жолооч Д.Бямбаахүүг Тээврийн цагдаагийн газраас “Осолгүй манлай жолооч” тэмдгээр, мөн “Монголын шүүхийн ажилтнуудын холбоо”-оос Зүүн бүсийн шүүхүүдийн захиргааны ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан шатрын тэмцээнд 1

Огноо: 2019-06-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны тойм

Огноо: 2019-06-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс “Кофе конференци" чөлөөт ярилцлагыг зохион байгуулав.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх “Кофе конференци” чөлөөт ярилцлагыг шүүгч, ажилтны дунд зохион байгуулав. Уг чөлөөт ярилцлагад тус шүүхийн шүүгчид, шүүхийн тамгын газрын дарга, зохи

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?