Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-05-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Монгол улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл" боть номыг ашигладаг хэрэглэгчдийн дунд дахь хэрэглээний судалгаа

"Монгол улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл" боть номыг ашигладаг хэрэглэгчдийн дунд дахь хэрэглээний судалгаа

Огноо: 2022-05-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ҮЗҮҮЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААН” ХИЙХ УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ҮЗҮҮЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААН” ХИЙХ УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Огноо: 2022-05-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХУУЛЬЧИЙН ПРО БОНО ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?