Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ 2019.08.01-2019.08.30

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны тов

Хэнтий аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тов 2019.09.02-06

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Төсөв ба гүйцэтгэл

2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл болон өр авлагын дэлгэрэнгүй тайлан

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?