Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-12-23  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан уулзалт зохион байгуулав.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс Хэнтий аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай 2020-2021 онд шийдвэрлэгдсэн иргэний хэргийн шийдвэрийн биелэлт хэр хангагдаж буй талаар болон шүүхээс гарч буй шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх

Огноо: 2021-12-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Огноо: 2021-12-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймгийн эрүү, иргэний хэргийн Давж заалдах шатны шүүхэд хэрэг, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох тухай нарийвчилсан журам

Хэнтий аймгийн эрүү, иргэний хэргийн Давж заалдах шатны шүүхэд хэрэг, өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг сугалаагаар томилох тухай нарийвчилсан журам

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?