Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүйн үйлчилгээг сумдад хүргэн ажиллалаа.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар “Иргэдийн оролцоот шинэ Хэнтий” төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд аймгийн удирдлагуудаар ахл

Огноо: 2019-04-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГАА

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар дараах маргааныг шийдвэрлэнэ. 1. Иргэний эрх зүйн маргаан 2. Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан 3. Гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэхээр хуульчилсан байна.

Огноо: 2019-04-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн Ахмадуудын холбооны Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөл байгуулагдлаа.

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн "Ахмадын салбар зөвлөл"-ийг байгууллаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?