Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн

анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь:

2017.01.10                                                                                                                                         Хэрлэн сум

 

Нэхэмжлэгч: Ургийн овог, эцгийн нэр, өөрийн нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар, 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн үндэслэл: А.Б миний бие 0000 оны 00 дугаар сарын 00-ны өдрөөс Аж үйлдвэрийн бараа худалдааны харъяа Хүүхдийн барааны их дэлгүүрт худалдагчаар ажилласан. 1995 онд манай хүүхдийн их дэлгүүрийг "Наран трейд” ХХК-ий харъяа"Наран” их дэлгүүр болгож нэрийг нь өөрчилсөн. Хөдөлмөрийн  дэвтэрт ажилд орсон, гарсан тушаал бичигдээгүй. Аж үйлдвэрийн харъяа бараа худалдааны нэгдлийн  харъяа Хүүхдийн барааны их дэлгүүрт ажиллаж байсан талаар баримтыг шүүлгэж үзэхэд огт гарч ирэхгүй байна. Мөн Хүүхдийн барааны их дэлгүүрт ажиллаж байсан хөдөлмөрийн дэвтэрт миний овгийг буруу бичсэнийг залруулж ирэх шаардлагатай гэсэн тул намайг 0000 оны 00 дугаар сарын 00-ний өдрөөс 0000 оны 00 сарын 00-ний өдөр хүртэл Аж үйлдвэрийн нэрийн барааны нэгдлийн харъяа Хүүхдийн барааны их дэлгүүрт ажиллаж байсан байдал болон Хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолж өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг:

1. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70,200 далан мянга хоёр
зуун төгрөг/ дансны дугаар Төрийн банк-250000393476/

2.Улсын төв архив болон Нийслэлийн архивын лавлагаа /холбогдох
баримт байхгүй бол байхгүй гэсэн албан тоот/

3.Хөдөлмөрийн дэвтрийн нотариатаар батлуулсан хуулбар

4.Цуг ажиллаж байсан 2 хүний тодорхойлолт наториатаар батлуулсан

5.Тодорхойлолт гаргаж өгсөн 2 хүний иргэний үнэмлэх, хөдөлмөрийн
дэврийн наториатаар батлуулсан хуулбар

6.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /наториатаар батлуулсан/

7.Нэхэмжлэгчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /наториатаар батлуулсан/

8.Нэхэмжлэгчийн /оршин суудаг нь үнэн гэсэн/ хорооны засаг даргын
тодорхойлолт зэрэг нийт … хуудас хавсаргав.

                                                             Нэхэмжлэл гаргасан: …гарын үсэг... гарын үсгийн тайлал.


Анхаарах зүйлс !!! Нэхэмжлэл бичихдээ цаасныхаа өмнө талаас үдэх зайтай үлдээж бичнэ үү.
/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө /

 


Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл ирүүлэх тухай
Шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл ирүүлэх тухай

Шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх хуульд заасан шаардлага хангасан мэдээллийг хүлээн авна   ...

Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ
Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ

"Монгол Улсын шүүхийн мэдээлэл, санал асуулгын автомат систем”-ийг анхан болон давж заалдах шатны ...

Гэр бүлийн маргаанаар мэргэшсэн шүүгч, мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтрах боломжийг судлахаар боллоо
Гэр бүлийн маргаанаар мэргэшсэн шүүгч, мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтрах боломжийг судлахаар боллоо

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Т.Мэндсайхантай Японы Хууль ...

Гэр бүлийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нэг цэгт төвлөрлөө
Гэр бүлийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нэг цэгт төвлөрлөө

Улаанбаатар хотод гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх ажиллагааг нэг цэгт төвлөрүүлсэн Баянзүрх, ...

Ажлын албаны 2016 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын газраас зөрчилгүй дүгнэлт өглөө
Ажлын албаны 2016 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын газраас зөрчилгүй дүгнэлт өглөө

   Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1, Төсвийн тухай ...

Зургийн цомог