Иргэн /төрийн албан хаагч/ та:

Төрийн байгууллага болон  төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан дараахь маргааны талаар Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.

Үүнд:

•             Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн албанд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангасан, мөн төрийн албан тушаал эрхлэх болзолыг хангасан иргэнийг тухайн албан тушаалд томилоогүй, томилохоос татгалзсан талаарх маргаан;

•             Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, зохих шатны сургалтанд хамруулах, цол, зэрэг дэв олгох, цалин хөлсийг өөрчлөх, шагнаж урамшуулах, албан тушаал бууруулах зэрэг асуудлаар үүссэн маргаан;

•             Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг захиргааны санаачлагаар албан тушаал бууруулсан талаарх маргаан;

•             Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас халсан талаарх маргаан;

•             Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаарх маргаан;

•             Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6-д заасны дагуу томилогдсон буюу чөлөөлөгдсөн төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтан, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн өөрийнх нь гомдлоор үүссэн маргаан;

•             Төрийн жинхэнэ албан хаагчаас цалин хөлс, ажиллах нөхцөл, баталгааны талаар гаргасан бусад маргаан Ийнхүү Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргахын өмнө уг асуудлаар Төрийн албаны төв болоод салбар зөвлөлд гомдлоо гаргаж, урьдчилан шийдвэрлүүлсэн байхыг анхаарна уу.

Хэрвээ Төрийн албаны төв болон салбар зөвлөлд гомдлоо гаргаснаас хойш 30 хоногийн дотор таны гомдлыг хянан шийдвэрлэж ямар нэгэн хариу  өгөөгүй, эсхүл гаргасан шийдвэрийг та хүлээн зөвшөөрөөгүй бол ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД нэхэмжлэл гаргаж, эрхээ хамгаалуулах эрхтэй.Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн мэдээлэл

Шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл ирүүлэх тухай
Шүүгчид нэр дэвшигчийн талаар мэдээлэл ирүүлэх тухай

Шүүгчид нэр дэвшигчдийн талаарх хуульд заасан шаардлага хангасан мэдээллийг хүлээн авна   ...

Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ
Шүүхийн үйлчилгээг цахимаар үнэлэх боломж бүрдүүллээ

"Монгол Улсын шүүхийн мэдээлэл, санал асуулгын автомат систем”-ийг анхан болон давж заалдах шатны ...

Гэр бүлийн маргаанаар мэргэшсэн шүүгч, мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтрах боломжийг судлахаар боллоо
Гэр бүлийн маргаанаар мэргэшсэн шүүгч, мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтрах боломжийг судлахаар боллоо

    Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Т.Мэндсайхантай Японы Хууль ...

Гэр бүлийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нэг цэгт төвлөрлөө
Гэр бүлийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нэг цэгт төвлөрлөө

Улаанбаатар хотод гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх ажиллагааг нэг цэгт төвлөрүүлсэн Баянзүрх, ...

Ажлын албаны 2016 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын газраас зөрчилгүй дүгнэлт өглөө
Ажлын албаны 2016 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын газраас зөрчилгүй дүгнэлт өглөө

   Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1, Төсвийн тухай ...

Зургийн цомог