Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс “Кофе конференци" чөлөөт ярилцлагыг зохион байгуулав.