ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэнтий аймгийн Сум дундын шүүхийн тамгын газрын  даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 28–ны өдөр батлагдсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн туслах, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн нар хамтран Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны хэрэг бүртгэл, хяналтын нэгдсэн систем, архивын заавар, журам зэрэг сэдвүүдээр шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.