ХЭНТИЙ АЙМГИЙН АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН ШҮҮГЧИД, ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУД ХАНДИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭГДЛЭЭ.

COVID-19 халдвараас иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад ажилд хүчин зүтгэж эмнэлэг, онцгой байдал, цагдаа, гааль зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудын алба хаагчдад зориулан Хэнтий аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн шүүгчид, шүүхийн тамгын газрын ажилтнууд 658 000 төгрөгийг Улсын Онцгой комист, 500 000 төгрөгийг Хэнтий аймгийн Онцгой комисст 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр гардуулан өгч улс орон даяар өрнөж буй хандивын үйл ажиллагаанд нэгдлээ.