2020 ОНЫ ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Хэнтий аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2020 оны бүтэн жилийн шүүн таслах ажиллагааны болон Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны товч мэдээллийг орон нутгийн "Өндөрхаан телевиз"-д шүүхийн мэдээлэл лавлааны мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Мөнхчимэг болон Эвлэрүүлэн зуучлагч З.Баярмаа нар танилцууллаа.