СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Уранзаяа “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа, хандлага”,  “Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. 
Уг сургалтанд нийт захиргааны ажилчид идэвхтэй хамрагдаж,  ёс зүй, харилцаа хандлагын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэн  санал бодлоо солилцсон үр дүнтэй сургалт боллоо.