Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2022 оны шүүн таслах ажиллагааны эхний хагас жилийн мэдээ.