ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад "Эрүү, Иргэний хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Нэгдсэн систем ашиглах журам, Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем ашиглах журам заавар, аргачлалын талаар  2022 оны 11 сарын 22-ны өдөр шүүгчийн туслах М.Мөнхцэцэг, Т.Ариун-Эрдэнэ нар  сургалт зохион явууллаа.