"ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    Хэнтий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас "Жендерийн эрх тэгш байдал" сэдэвт сургалтад захиргааны ажилтнуудыг хамрууллаа.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын Хэнтий аймаг дахь ахлах шинжээч Д.Эрдэнэбаясгалан Жендерийн үндсэн ойлголт, эрх тэгш байдал, Жендерийн үнэлэмж ба ялгаварлан гадуурхалт гэсэн сэдвийн хүрээнд шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав.