Шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 231, 261, 306, 318 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 26, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 8 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан. 
 
Бүртгэл 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдах бөгөөд зард дурдсан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр www.shuugch-songon.mn цахим системээр, цаасан хэлбэрээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөШүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 231, 261, 306, 318 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 26, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 8 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарласан. 
 
Бүртгэл 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдах бөгөөд зард дурдсан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр www.shuugch-songon.mn цахим системээр, цаасан хэлбэрээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байр, 104 тоот өрөөнд хүлээн авах тул нийт шүүхийн Тамгын газрууд дээрх мэдээллийг өөрийн сайтдаа байршуулна уу. 
 
Шүүхчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газарлийн байр, 104 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Шүүхчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар