НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2023.01.31 Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2022 оны шүүн таслах ажиллагааны мэдээллээр "Нээлттэй шүүх" хэвлэлийн бага хурлын зохион байгуулав. Шүүхүүдийн шүүн таслах ажиллагааны ОНЦЛОХ ИШЛЭЛ.