СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

    Хэнтий аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан хаагчдад  Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах Т.Ариун-Эрдэнэ "Нэхэмжлэл хэрхэн гаргах, нэхэмжлэлийн харьяалал, нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр болон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар" сургалт зохион байгууллаа.