Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

QR&Barcode аппликэйшн татан авч эсвэл утасны камераар дараах QR кодыг уншуулан "Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч"-ын гарын авлагыг харна уу.