ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

 

/2020.10.26-2020.10.30/

 

/2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Даваа гараг/

 

1.  Шүүгдэгч Б.Аянчин, Э.Амарболд нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2, 11.4 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.2, 2.3 дахь хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг

Улсын яллагч: Г.Мөнхболд

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27.8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Шинжээчийн дүгнэлт эргэлзээтэй бол шүүх, прокурор дахин шинжилгээ хийлгэхээр өөр шинжээчид даалгана.” гэж заасан байх тул прокурорын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

 

2.  Шүүгдэгч Ш.Батзоригт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг, шүүгч Э.Одхүү, шүүгч С.Насанбуян

Улсын яллагч: Ж.Батбаатар

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 14 жил 06 сарын хорих ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

3.  Шүүгдэгч Б.Батсуурьт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.3 дахь хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг, шүүгч Э.Одхүү, шүүгч С.Насанбуян

Улсын яллагч: Б.Бямбасүрэн

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 11 жилийн хорих ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

/2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Мягмар гараг/

 

  1. Шүүгдэгч Б.Бээжинд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг

Улсын яллагч: Г.Мөнхболд

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 900 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 900.000 / есөн зуун мянга / төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

  1. Шүүгдэгч М.Эрхбаярд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Э.Одхүү

Улсын яллагч: Б.Бямбасүрэн

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 700.000 / долоон зуун мянга / төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

  1. Шүүгдэгч Н.Шаравюмчинд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг, шүүгч Э.Одхүү, С.Насанбуян

Улсын яллагч: Ж.Батбаатар

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгч шүүх хуралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүрэлцэн ирээгүй тул шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

 

/2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн Лхагва гараг/

 

  1. Шүүгдэгч Ч.Дашренчинд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Д.Ганзориг

Улсын яллагч: Ж.Батбаатар

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэсэн.

 

  1. Шүүгдэгч У.Осгонбаярд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Э.Одхүү

Улсын яллагч: Г.Мөнхболд

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 600 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 / зургаан зуун мянга / төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

  1. Шүүгдэгч М.Мөнхбат, Ц.Ганчимэг нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Э.Одхүү

Улсын яллагч: Г.Мөнхболд

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгч нарыг гэм буруутайд тооцож,  шүүгдэгч М.Мөнхбатыг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 / таван зуун мянга /, шүүгдэгч Ц.Ганчимэгийг 450 нэгжтэй 450.000 /дөрвөн зуун тавин мянга/ төгрөгөөр тус тус торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.

 

  1. Шүүгдэгч Ж.Хишигжаргалд холбогдох Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Э.Одхүү

Улсын яллагч: Б.Бямбасүрэн

ШХНБД: Ж.Хонгорзул

Шийдсэн байдал: Шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцож, 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 / таван зуун мянга / төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэсэн.