ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2020.10.26-2020.10.30/

 

/2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Лхагва гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч Д.Пүрэвнямын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

2. Нэхэмжлэгч А.Баатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

3. Нэхэмжлэгч Б.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нөхөн олговрын 40 000 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

 

4. Нэхэмжлэгч Л.Ариунцэцэгийн нэхэмжлэлтэй холбогдох иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

5.Нэхэмжлэгч Д.Эрдэнэбаатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

6.Нэхэмжлэгч Г.Цэрэннадмидийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

/2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн Пүрэв гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч М.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 12 890 000 төгрөг гаргуулах

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

/2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Баасан гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч Н.Гантулгын нэхэмжлэлтэй, Г.Сайханбаярд холбогдох иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын 12 890 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Даргалагч шүүгч Б.Марина, шүүгчид Т.Болор-Эрдэнэ, Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

2.Нэхэмжлэгч Б.Тунгалагтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Б.Ариунболдод холбогдох иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: шүүгч Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.