ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2021.01.11-2021.01.15/

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 11-ний өдрийн Даваа гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч Б.Биндэръяагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ж.Энхтөмөрт холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд  хөрөнгө хуваалгах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Шүүх хуралдааныг 2021  оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл хойшлуулсан.

2.Нэхэмжлэгч П.Нарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

4.Нэхэмжлэгч Х.Батзоригийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

4.Нэхэмжлэгч Г.Түмэнбаярын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн Мягмар гариг/

5.Нэхэмжлэгч С.Отгонжаргалын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

6.Нэхэмжлэгч Г.Ариунаагийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

7.Нэхэмжлэгч Ж.Нарангэрэлийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийг буцаасан.

 

8.Нэхэмжлэгч Д.Саруул-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийг буцаасан.

 

9.Нэхэмжлэгч Г.Цогтсайханы нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

10.Нэхэмжлэгч Х.Сундуйсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

 

11.Нэхэмжлэгч Ш.Энхжаргалын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийг буцаасан.

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 14-ний өдрийн Пүрэв гариг/

 

12.Нэхэмжлэгч Н.Энхболорын  нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ж.Нарансолонгод холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын хохиролд 2.531.900 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

13.Нэхэмжлэгч О.Оюунтуяагийн нэхэмжлэлтэй, И.Долгормаад холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын хохиролд 7.572.550 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг ыхангаж шийдвэрлэсэн.

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 15-ны өдрийн Баасан гариг/

 

14.Нэхэмжлэгч Ш.Энх-Амгалангийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Бусдын хууль бус эзэмшлээс орон сууц чөлөөлүүлэх тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Шүүх хуралдааныг 2021 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хойшлуулсан.

 

15.Нэхэмжлэгч Д.Нэргүйн  нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Баасандэлгэрт холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Орон сууц хөлслөх гэрээний үүрэгт 1.122.300 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.