ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2021.01.18-2021.01.22/

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 18ы өдрийн Даваа гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч Б.Оюунбилэгийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан

2.Нэхэмжлэгч Н.Мөнхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

3.Нэхэмжлэгч Д.Сайхандуламын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

4.Нэхэмжлэгч Ч.Оюунбаатарын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

5.Нэхэмжлэгч Ж.Пүрэвийн нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

6.Нэхэмжлэгч Г.Мөнхдуламын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нөхөх олговрын 80.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

7.Нэхэмжлэгч Д.Оюунхандын нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

8.Нэхэмжлэгч Хаан банкны нэхэмжлэлтэй,

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 19ий өдрийн Мягмар гариг/

1.Нэхэмжлэгч Б.Биндэръяагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ж.Энхтөмөрт холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгө хуваалах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэгч талын зүгээс  хүсэлт гаргаж шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

 

2.Нэхэмжлэгч Скаймедиа корпораци ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, О.Баяржаргалд холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 161.500 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

3.Нэхэмжлэгч Скаймедиа корпораци ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Энхжаргалд холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 161.500 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

/2021 оны 01 дугаар сарын 22-ны өдрийн Пүрэв гариг/

 

1. Нэхэмжлэгч Д.Цэцгээгийн  нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Хэнтий аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэмэгдэл хөлс, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, улирлын урамшуулал, хоол унааны зардал, өвөлжилтийн бэлтгэлийн хөнгөлөлт, нийт  3,753,078 төгөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд хэрэгсэхгүй болгосон.

2.  Нэхэмжлэгч Д.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Хэнтий аймгийн Насан туршийн боловсролын төвд холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нэмэгдэл хөлс, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, улирлын урамшуулал, хоол унааны зардал, өвөлжилтийн бэлтгэлийн хөнгөлөлт, нийт  3,753,078 төгөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд хэрэгсэхгүй болгосон.

 

3.Нэхэмжлэгч Мобиком корпорацийн нэхэмжлэлтэй, Л.Батжаргалд холбогдох

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 385,117 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Б.Марина

ШХНБД: М.Уугантуяа

Шийдсэн байдал: Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг  хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.