ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

Шүүх хуралдааны тов: /2021.12.13-2021.12.17/

Д/Д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд, бусад оролцогчид

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр, цаг

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, /шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга/

Хурлын заал

1

Н.Эрдэнэбулган

Хэнтий аймаг дахь Цагдаагийн газар

-

Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газрын даргын 2021  оны Б/107 дугаартай “Цагдаагийн дэд ахлагч Н.Эрдэнэбулганыг албанаас халж, цагдаагийн цол хураах тухай” тушаалыг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн томилуулах, ажилгүй байсан хугацааны цалин нөхөн гаргуулах, ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах тухай

2022.01.12

 

12:00

 

Баасан

/урьдчилсан хэлэлцүүлэг/

Шүүгч Н.Балжмаа

 

Нарийн бичгийн дарга

Г.Довчинсүрэн

 

 

 

 

 

 

 

Б

                                   

 

Тов гаргасан: Шүүгчийн туслах ........................................................... /Ж.Мөнхчимэг/

                                               Тов хянасан: Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн

даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч..................................... /Э.Лхагватөмөр/

Шүүх хуралдааны товыг: Мэдээлэл лавлагааны албаны 70563096 утас, www.courtkhe.mn, www.shuukh.mn