ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2022.06.20-2022.06.24/

Нэхэмжлэгч

 

 

Хариуцагч

 

 

Нэхэмжлэлийн утга

 

 

Бусад оролцогчид

Шүүх хуралдаан  эхлэх он сар өдөр цаг, /заал/

Даргалагч

шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нарийн бичгийн дарга

 

1

 

Талын язгууртан Монгол ХХК

 

О.Амарболд

 

Гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс учирсан хохирол 11.668.790 төгрөг гаргуулах

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Ган-Эрдэнэ, Хариуцагчийн өмгөөлөгч Б.Жавхлан, Иргэдийн төлөөлөгч М.Гэрэлсайхан

2022.06.20
Даваа

09:00

Хурлын “Б”заал

Даргалагч шүүгч Х.Отгонжаргал, бүрэлдэхүүнд Б.Марина  Б.Уранзаяа

 

М.Уугантуяа

2.

А.Алтанзул

Б.Ганхуяг

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгох

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Жавхлан, хариуцагчийн өмгөөлөгч Б.Гангантөгс

2022.06.20
Даваа

10:00

Хурлын “Б”заал

Шүүгч Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

3

Н.Батсайхан

Ч.Ариунаа

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг албадан чөлөөлүүлэх тухай

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Р.Мэндсайхан

2022.06.20
Даваа

11:30

Хурлын “Б”заал

Шүүгч Б.Марина

М.Уугантуяа

4

Л.Зундуй                                             

                       

Ж.Бибиш

Түрээсийн гэрээгээр маллаж байгаад дутаасан малын үнэ болох 30 080 000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Ганхуяг, иргэдийн төлөөлөгч Л.Энхжаргал

2022.06.20

Даваа

14:00

Хурлын “Б” заал

Даргалагч шүүгч Б.Уранзаяа, бүрэлдэхүүнд Б.Марина, Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

5

Н.Энхболор

Ж.Нарансолонго

Эд хөрөнгөд учирсан гэм хорын хохиролд  2,617,826 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Г.Баярсайхан, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Жавхлан

2022.06.20
Даваа

16:30

Хурлын “Б”заал

Даргалагч шүүгч Б.Марина, бүрэлдэхүүн Х.Отгонжаргал, Б.Уранзаяа

 

М.Уугантуяа

6

 

Баатар билэг ХХК

 

Н.Монломсүрэн

 

10,000,000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч н.Билэгмаа, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч С.Нарангэрэл, хариуцагч Н.Монломсүрэн, хариуцагчийн өмгөөлөгч Л.Наранчимэг

 

2022.06.21

Мягмар

08:30

Хурлын “Б” заал

 

Шүүгч Б.Марина

 

М.Уугантуяа

7

Ц.Адъяабаатар /онлайн/

П.Оюунбат /онлайн/

Гомдол хэлэлцэх тухай

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч У.Болдхүү /онлайн/

Хариуцагчийн өмгөөлөгч С.Ялалт

2022.06.21

Мягмар

10:00

Хурлын Б заал

Даргалагч шүүгч Х.Отгонжаргал, бүрэлдэхүүнд Б.Марина, Б.Уранзаяа,

М.Уугантуяа

 

8

 

Д.Энхтуяа                               

Ц.Сугаррагчаа, Ш.Батчимэг, Заг капитал ХХК

 

Машины төлбөр гаргуулах

тухай

Заг капитал ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Дарагшид

2022.06.22

 Лхагва

10:00

Хурлын “Б”заал

Шүүгч Б.Уранзаяа,

 

М.Уугантуяа

9

Д.Цэцэгмаа

О.Лхагвадорж

Мал гаргуулсны хөлс 3.890.500 төгрөг гаргуулах тухай

Иргэдийн төлөөлөгч Ө.Зоригт

2022.06.22

Лхагва

14:00

Хурлын Б заал

Даргалагч шүүгч Б.Уранзаяа, бүрэлдэхүүн Б.Марина, Х.Отгонжаргал

 

М.Уугантуяа

10

Х.Бадамгарав

Т.Эрдэнэчулуун

20.500.000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Болортунгалаг, иргэдийн төлөөлөгч Л.Мөнхцэцэг

2022.06.22

Лхагва

16:00

Хурлын Б заал

Даргалагч шүүгч Б.Уранзаяа, бүрэлдэхүүн Б.Марина, Х.Отгонжаргал

 

М.Уугантуяа

11

Д.Гангэрэл

-

Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

-

2022.06.23

Пүрэв

09:00

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

12

П.Амгаланзаяа

-

Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

-

2022.06.23

Пүрэв

09:30

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

13

Ц.Амгаабазар

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

-

2022.06.23

Пүрэв

10:00

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

14

С.Амарзаяа

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

 

2022.06.23

Пүрэв

10:30

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

15

Г.Батмөнх

Д.Гансүх

2.160.000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Ганхуяг

2022.06.23

Пүрэв

11:00

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

16

Ю.Тодган

Д.Баярсайхан

Газар чөлөөлүүлэх тухай

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Л.Эрдэнэбаяр, хариуцагчийн өмгөөлөгч Мандхай

2022.06.23

Баасан

11:30

Хурлын Б заал

Шүүгч

Х.Отгонжаргал

М.Уугантуяа

                                                                                                                                                                                                               

Тов гаргасан: Ерөнхий шүүгчийн туслах  ................................. /Т.Ариун-Эрдэнэ/

 

Тов хянасан: Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга................................................../ Э.Оюун-Эрдэнэ  /

                   Шүүх хуралдааны товыг: Мэдээлэл, лавлагааны албаны 70563096 утас, www.courtkhe.mn хаягаас мэдэх боломжтой.