Та Хэнтий аймгийн шүүх ийн Нарийн бичгийн дарга  Ганбаатар овогтой Заяа-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.