Та Хэнтий аймгийн шүүх ийн Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн  Энхтүвшин овогтой Лхагватөмөр-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.