Та Хэнтий аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Мөнхсайхан овогтой Долгоржав-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.