Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-03-12  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮДИЙН ШҮҮГЧИД, ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУД ХАНДИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭГДЛЭЭ.

COVID-19 халдвараас иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад ажилд хүчин зүтгэж эмнэлэг, онцгой байдал, цагдаа, гааль зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудын алба хаагчдад зориулан Хэнтий аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн шүүгчид,

Огноо: 2020-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2019 оны шүүн таслах ажиллагааны мэдээллийг өгч Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хэвлэлийн бага хуралд аймгийн хэ

Огноо: 2020-02-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлж байна

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн төслийг танилцуулга, үзэл баримтлал, дагалдах хуулийн төслүүд зэрэг хавсралтын хамт холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар хүргүүлжээ.

Огноо: 2020-01-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХҮҮДИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Хэнтий аймагт Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүү

Огноо: 2019-11-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ХЭСГЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг нь Хэнтий Ус ХХК, Хэнтий аймгийн Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хэрлэн сумын багуудын нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нарт “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” сэдэвт сурга