Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-03-24  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-03-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн гарын авлага

Огноо: 2023-03-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй
Огноо: 2023-03-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй
Огноо: 2023-03-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ХАМТ ОЛОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУРШЛАГА СОЛИЛЦЛОО.

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ХАМТ ОЛОН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУРШЛАГА СОЛИЛЦЛОО.