Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-12-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 26, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 8 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Огноо: 2022-11-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДАЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас "Жендерийн эрх тэгш байдал" сэдэвт сургалтад захиргааны ажилтнуудыг хамрууллаа.

Огноо: 2022-11-23  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ ТӨСӨЛ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

"Шүүхийн захиргаанд мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого"-ын төслийн хэлэлцүүлэг эхэллээ.

Огноо: 2022-11-23  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2022-11-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газраас шүүгч, ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгууллаа.

Хэнтий аймгийн шүүхийн шүүгч, захиргааны ажилтнуудад байгууллагын үйлчилгээний соёлыг сайжруулах, хамт олны эерэг хандлагыг төлөвшүүлж, хөгжүүлэх зорилгоор 2022 оны 11 сарын 16-ны өдөр хуульч Ц.Азбаярыг урьж сургалт зохион байгууллаа.