Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-01-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХҮҮДИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Хэнтий аймагт Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүү

Огноо: 2019-11-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ХЭСГЭЭС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг нь Хэнтий Ус ХХК, Хэнтий аймгийн Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хэрлэн сумын багуудын нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч нарт “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа” сэдэвт сурга

Огноо: 2019-11-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ, ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛТЭЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Хуульчдын холбооны Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран Хэнтий аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны Банкууд болон Банк бус санхүүгийн байгууллагын 40 орчим ажилтнуудад “Нэхэмжлэлийн б

Огноо: 2019-11-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал" гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын 2019 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /аргачлал, хууль хэрэглээ/ сэдвийн хүрээнд сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэр

Огноо: 2019-11-12  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг нь Хэнтий аймгийн Батноров сумын Сум хөгжүүлэх сан, Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сангаас гаргасан 15 иргэдэд холбогдох өргөдлийг хүлээн авч тухайн нутаг дэвсгэрт очи