Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-06-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны тойм

Огноо: 2019-06-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЖОЛООЧ Д.БЯМБААХҮҮГ ТЭЭВРИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС "ОСОЛГҮЙ МАНЛАЙ ЖОЛООЧ" ТЭМДГЭЭР ШАГНАВ.

Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын жолооч Д.Бямбаахүүг Тээврийн цагдаагийн газраас “Осолгүй манлай жолооч” тэмдгээр, мөн “Монголын шүүхийн ажилтнуудын холбоо”-оос Зүүн бүсийн шүүхүүдийн захиргааны ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан шатрын тэмцээнд 1

Огноо: 2019-06-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс “Кофе конференци" чөлөөт ярилцлагыг зохион байгуулав.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх “Кофе конференци” чөлөөт ярилцлагыг шүүгч, ажилтны дунд зохион байгуулав. Уг чөлөөт ярилцлагад тус шүүхийн шүүгчид, шүүхийн тамгын газрын дарга, зохи

Огноо: 2019-05-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор батлагдаж, 2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөгдөх Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрэглэх бари

Огноо: 2019-05-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"ХОГГҮЙ ХЭРЛЭН ГОЛЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" уриан дор нэгдэн нийтийн цэвэрлэгээнд хамрагдлаа.

"ХОГГҮЙ ХЭРЛЭН ГОЛЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" аяны хүрээнд шүүхийн захиргааны 19 ажилтан албан хаагчид хуваарийн дагуу цэвэрлэгээ хийж, 1,5 тн хур хогийг хогийн цэгт байршуулан ажиллалаа. Хоггүй эрүүл орчинд амьдарцгаая.