Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны шүүхүүдийн хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ

Хэнтий аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн 08 дугаар сарын хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны тов

Хэнтий аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тов 2019.09.02-04

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Төсөв ба гүйцэтгэл

2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл болон өр авлагын дэлгэрэнгүй тайлан

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны тов

Хэнтий аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тов 2019.09.02-06

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ 2019.08.01-2019.08.30