Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

2020 ОНЫ ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2020 ОНЫ ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Огноо: 2020-12-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй
Огноо: 2020-12-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

1.Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар: