Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БНХАУ-ын Үндэсний шүүгчдийн коллежид сургалтад хамрагдлаа

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Балжмаа нь 2019 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 26-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотод Үндэсний шүүгчдийн коллежийн сургалтад суралцаад ирлээ. Монгол, Хя

Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлэх нь" гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын 2019 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /аргачлал, хууль хэрэглээ/ сэдвийн хүрээнд сургалтыг .........................

Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ

Ц.Цогтбаярт холбогдох хэргийн талаар......

Огноо: 2019-10-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СПОРТ-ӨДӨРЛӨГТ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

Хэнтий аймгийн хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Хуулийн байгууллагуудын спорт өдөрлөг”-ийг аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг Зохицуулах Салбар зөвлөл жи

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны шүүхүүдийн хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ

Хэнтий аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн 08 дугаар сарын хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ