Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-01-24  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Огноо: 2023-01-16  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

“ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-01-13  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-01-12  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

ХЭРЭГ, НЭХЭМЖЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Огноо: 2023-01-12  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД ХЭРЭГ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХУВААРИЛАХ БОЛОН ХЭРЭГ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ШҮҮГЧ, ШҮҮХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СУГАЛААГААР ТОМИЛОХ ТУХАЙ