Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-09-21  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

МӨРӨН СУМЫН ИРГЭД БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

МӨРӨН СУМЫН ИРГЭД БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-08-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

Огноо: 2023-08-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

Огноо: 2023-07-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ САХИУЛАГЧИЙН ТАВЬСАН ХУУЛЬ ЁСНЫ ШААРДЛАГЫГ ЭСЭРГҮҮЦСЭН ИРГЭНД ТОРГОХ ЯЛ ОНОГДУУЛАВ

ХУУЛЬ САХИУЛАГЧИЙН ТАВЬСАН ХУУЛЬ ЁСНЫ ШААРДЛАГЫГ ЭСЭРГҮҮЦСЭН ИРГЭНД ТОРГОХ ЯЛ ОНОГДУУЛАВ

Огноо: 2023-07-17  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

ШҮҮГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.