Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-11-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

МЭДЭЭЛЭЛ

Ц.Цогтбаярт холбогдох хэргийн талаар......

Огноо: 2019-10-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СПОРТ-ӨДӨРЛӨГТ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

Хэнтий аймгийн хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Хуулийн байгууллагуудын спорт өдөрлөг”-ийг аймгийн Гэмт Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Ажлыг Зохицуулах Салбар зөвлөл жи

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Анхан шатны шүүхүүдийн хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ

Хэнтий аймаг дахь Анхан шатны шүүхүүдийн 08 дугаар сарын хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн мэдээ

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүх хуралдааны тов

Хэнтий аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тов 2019.09.02-04

Огноо: 2019-08-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Төсөв ба гүйцэтгэл

2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл болон өр авлагын дэлгэрэнгүй тайлан