Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-04-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

2023 оны 1-р улирлын шүүн таслах ажиллагааны товч мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна.

Огноо: 2023-04-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-04-12  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ЖЕНДЕР БА ХҮНИЙ ЭРХ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ЖЕНДЕР БА ХҮНИЙ ЭРХ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Огноо: 2023-04-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ҮЗҮҮЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААН” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ҮЗҮҮЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААН” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-04-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.