Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-11-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ, ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛТЭЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Хуульчдын холбооны Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран Хэнтий аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны Банкууд болон Банк бус санхүүгийн байгууллагын 40 орчим ажилтнуудад “Нэхэмжлэлийн б

Огноо: 2019-11-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал" гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын 2019 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /аргачлал, хууль хэрэглээ/ сэдвийн хүрээнд сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэр

Огноо: 2019-11-12  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг нь Хэнтий аймгийн Батноров сумын Сум хөгжүүлэх сан, Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сангаас гаргасан 15 иргэдэд холбогдох өргөдлийг хүлээн авч тухайн нутаг дэвсгэрт очи

Огноо: 2019-11-12  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Ёс зүй харилцаа хандлага мөн Засгийн газраас баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн талаарх сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-н

Огноо: 2019-11-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

НЭЭЛТТЭЙ ШҮҮХ ӨДӨРЛӨГ

Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүд, шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдны дагуу “Нээлттэй шүүх өдөрлөг” арга хэмжээг 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Хэрлэн суманд байрлах “Эвт” худалдааны төвд зохион байгуулла