Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-11-23  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

НИЙТ ШҮҮГЧДИЙН ЧУУЛГАНЫ ТОГТООЛ

НИЙТ ШҮҮГЧДИЙН ЧУУЛГАНЫ ТОГТООЛ

Огноо: 2023-11-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ОЙД МОД БЭЛТГЭЖ, ТЭЭВЭРЛЭСЭН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ОЙД МОД БЭЛТГЭЖ, ТЭЭВЭРЛЭСЭН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

Огноо: 2023-11-21  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

АЖИЛТАН ГУРАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДЭЭ АСРАХ ЧӨЛӨӨ АВАХ ЭРХТЭЙ

АЖИЛТАН ГУРАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДЭЭ АСРАХ ЧӨЛӨӨ АВАХ ЭРХТЭЙ

Огноо: 2023-11-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГААГҮЙ АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЖ БОЛОХГҮЙ

САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГААГҮЙ АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЖ БОЛОХГҮЙ

Огноо: 2023-10-30  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГТ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛЧДЫН ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

ХЭНТИЙ АЙМАГТ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛЧДЫН ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.