Шүүгчдийн танилцуулга

 

Борын ДЭНСМАА

/Ерөнхий шүүгч/ 

 

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 30 жил  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 05-р сарын 31-ны өдрийн 67 дугаар зарлигаар Хэнтий аймгийн  Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр томилогдсон.

 

 

 

 


Базаргарьдын СҮХГОМБО

/Шүүгч/ 

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 33 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 05-р сарын 31-ны өдрийн 67 дугаар зарлигаар Хэнтий аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

 

 

 

 

 


Ядамсүрэнгийн АЛТАННАВЧ

/Шүүгч/ 

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 26 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 05-р сарын 31-ны өдрийн 67 дугаар зарлигаар Хэнтий аймгийн Эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.