Шүүгчдийн танилцуулга

Бадарчийн Марина

/Ерөнхий шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 6 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн 111 дүгээр зарлигаар Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

 

Баясгалангийн Уранзаяа

/Шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 1 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн 43 дугаар зарлигаар Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

 

Хүрэлчөдөрийн Отгонжаргал

/Шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 2 жил

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 03-р сарын 23-ны өдрийн 47 дугаар зарлигаар Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.