Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

       

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Э.Одхүү

 

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Ууганбаяр

 

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Э.Хосбаяр