Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэн эрх

                                                                            Шүүхийн бүрэн эрх