Шүүхийн Тамгын газрын танилцуулга

 

Албан тушаалын нэр

Албан тушаалын ангилал

Батлагдсан орон тоо

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 1.  

Тамгын газрын дарга

ТЗ

1

 1.  

Нягтлан бодогч

ТҮ

1

 1.  

Нярав

ТҮ

1

 1.  

Жолооч

ТҮ

2

 1.  

Үйлчлэгч

ТҮ

2

ШҮҮХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

1.

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

ТЗ

1

2.

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

ТЗ

1

3.

Мэдээлэл лавлагааны  мэргэжилтэн

ТЗ

1

4.

Шүүгчийн туслах

ТЗ

8

5.

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

ТЗ

4

6.

Эвлэрүүлэн зуучлагч

ТҮ

1

7.

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах

ТҮ

1

8.

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

ТҮ

1

9.

Бичиг хүргэгч

ТҮ

1

 

 

 

ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛЧИД

 1. Тамгын газрын дарга Б.Өлзий
 2. Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга Э.Оюун-Эрдэнэ
 3. Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Т.Мөнхсаруул
 4. Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Сарангоо
 5. Шүүгчийн туслах Б.Алтансувд
 6. Шүүгчийн туслах Э.Лхагватөмөр
 7. Шүүгчийн туслах Т.Ариун-Эрдэнэ
 8. Шүүгчийн туслах М.Долгоржав
 9. Шүүгчийн туслах Г.Одцэцэг
 10. Шүүгчийн туслах М.Мөнхцэцэг
 11. Шүүгчийн туслах Ц.Жавзандулам
 12. Шүүгчийн туслаах С.Мөнхтөр
 13. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга С.Отгончимэг
 14. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга М.Хэнчбиш
 15. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Батсүрэн
 16. Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Э.Мөнхзул
 17. Эвлэрүүлэн зуучлагч З.Баярмаа
 18. Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах А.Энхсаран
 19. Нягтлан Б.Оюунболд
 20. Нярав Б.Байгальмаа
 21. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Ц.Нандинцэцэг
 22. Бичиг хүргэгч С.Эрцэрэг
 23. Жолооч Б.Оюунболд
 24. Жолооч Б.Батзориг
 25. Үйлчлэгч Ш.Дуламжав
 26. Үйлчлэгч Ц.Уранчимэг