Загварын нэр: Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ:

2020 оны 05-р сарын 06-ны өдөр

 

Хүсэлт гаргагч: ....................... овогт ......................-ын ....................

Хэнтий аймаг ......................  сум  .... дугаар баг ......................  тоотод оршин суух

Утас: ....................

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Байрны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

 

Н. Болд миний бие нь Хэнтий аймаг ..........  сум ...........дугаар баг ....................... тоотод  оршин суудаг. Энэ байранд миний бие 2000 оноос хойш амьдарч байна. Тухайн үед миний эмээ энэ байрыг худалдаж авч байсан. Энэ байр нь тухай үедээ ямар нэгэн бичиг баримт байхгүй учир шууд худалдан авч түүнээс хойш одоог хүртэл амьдарч байна.

Одоо байраа улсын бүртгэлд бүртгүүлж гэрчилгээ авах гэтэл анх худалдаж авахдаа бичиг баримт шилжүүлээгүй учир байрныхаа өмчлөгчийг шүүхээр тогтоолгох шаардлагатай байна.

Иймд .......... намайг Хэнтий аймаг ............. сум  ...........дугаар баг ................... тоот байрны өмчлөгчөөр тогтоож өгнө үү.

 

 

 

                                   Нэхэмжлэл гаргасан: ......................