ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХ МЭТГЭЛЦЭХ ЗАРЧИМ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2024-02-01    |   355

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дах мэтгэлцэх зарчим” сэдвээр Хэнтий аймгийн Прокурорын газрын прокурорууд, Хэнтий аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөлийн өмгөөлөгч нартай сургалт, ярилцлага зохион байгуулсан нь тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой боллоо.

. . .