Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-11-23  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

НИЙТ ШҮҮГЧДИЙН ЧУУЛГАНЫ ТОГТООЛ

НИЙТ ШҮҮГЧДИЙН ЧУУЛГАНЫ ТОГТООЛ

Огноо: 2023-11-22  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ОЙД МОД БЭЛТГЭЖ, ТЭЭВЭРЛЭСЭН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР ОЙД МОД БЭЛТГЭЖ, ТЭЭВЭРЛЭСЭН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭВ.

Огноо: 2023-11-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГААГҮЙ АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЖ БОЛОХГҮЙ

САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГААГҮЙ АЖИЛТАНД ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛЖ БОЛОХГҮЙ

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?