Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-07-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУД ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЙ БОЛЛОО.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУД ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЙ БОЛЛОО.

Огноо: 2022-05-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ӨЛЗИЙТ ТОСГОНД АЖИЛЛАА.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх болон тус шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах хэсэг Хэрлэн сумын 7 дугаар баг Өлзийт тосгонд ажиллаа.

Огноо: 2022-05-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Монгол улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл" боть номыг ашигладаг хэрэглэгчдийн дунд дахь хэрэглээний судалгаа

"Монгол улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл" боть номыг ашигладаг хэрэглэгчдийн дунд дахь хэрэглээний судалгаа

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?