Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-09-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Иргэний хуулийн хэрэглээ, шүүхийн шийдвэр боловсруулах аргачлал”, “Иргэний хэргийн хөдөлгөөний аргачлал, Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн захиргааны ажилтнуудын анхаарвал зохих асуудал” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Огноо: 2022-09-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“УУЛ УУРХАЙН САЛБАР ДАХЬ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Огноо: 2022-09-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2022 оны шүүн таслах ажиллагааны эхний хагас жилийн мэдээ.

Хэнтий аймгийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн 2022 оны шүүн таслах ажиллагааны эхний хагас жилийн мэдээ.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?