Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-09-21  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

МӨРӨН СУМЫН ИРГЭД БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

МӨРӨН СУМЫН ИРГЭД БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-08-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

Огноо: 2023-08-03  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

ШҮҮХ ШИЙДВЭР ГАРГАХДАА ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ НОЦТОЙ ЗӨРЧЖЭЭ

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?