Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-03-24  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Огноо: 2023-03-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн гарын авлага

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн гарын авлага

Огноо: 2023-03-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй
Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?