Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нийтлэг журам