Та Хэнтий аймгийн шүүх ийн Тамгын газрын дарга  Болд овогтой Баярсайхан-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.