Та Хэнтий аймгийн шүүх ийн Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн  Энх-Амгалан овогтой Оюун-Эрдэнэ-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.