Анхан шатны шүүхийн бүрэн эрх

 

Цэрэнчимэдийн Мөнхтулга

/Ерөнхий шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 11 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн 29 дүгээр зарлигаар Хэнтий аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчээр томилогдсон.

 

 

 

 


 

Дашдэлэгийн ГАНЗОРИГ

/Шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 20 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2000 оны 03-р сарын 03-ны өдрийн 29 дүгээр зарлигаар Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

 

 

 

 

 


Лхагвасүрэнгийн УЯНГА

/Шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 11 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2008 оны ***-р сарын ***-ны өдрийн **** дугаар зарлигаар Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.

 

 

 

 

 

 


Эрдэнээгийн ОДХҮҮ

/Шүүгч/

Шүүгчээр ажилласан хугацаа: 3 жил

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн 30 дугаар зарлигаар Хэнтий аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдсон.