Тамгын газрын дарга

 

Болдын БАЯРСАЙХАН

/Тамгын газрын дарга/

 

Шүүхэд ажилласан жил: 12 жил

Ажлын туршлага:              

2007-2008 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхийн тамгын газарт бичиг хүргэгч, 

2008-2013 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхэд Шүүгчийн туслах,

2013 онд Хэнтий аймгийн Шүүхийн тамгын хэлтсийн даргаар,

2013 оны 12 сараас Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.